Gia đình trúng số 92 tỷ đồng đóng cửa, từ chối tiếp khách

Gia đình trúng số 92 tỷ đồng đóng cửa, từ chối tiếp khách

Gia đình trúng số 92 tỷ đồng đóng cửa, từ chối tiếp khách

Nhiều người là láng giềng, phóng viên đến hỏi thăm chuyện người phụ nữ ở TP Trà Vinh trúng số kiểu Mỹ nên gia đình nhờ công an can thiệp, rồi đóng cửa nhà.

goto top